Poziv na testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj za radno mjesto pravnika

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Poziv na testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj za radno mjesto pravnika

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TISNO
Povjerenstvo za provođenje natječaja


22240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262, 439-260

Klasa:112-01/10-1853
Ur.broj:2182/05-04/10-02
Tisno, 24. kolovoza 2010. godine

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tisno upućuje

POZIV NA TESTIRANJE
kandidata prijavljenih na javni natječaj
koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajemDana 31. kolovoza 2010. godine (utorak) s početkom u 08,30 sati u prostorijama Društvenog doma u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, Tisno održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova pravnika u Općini Tisno, a temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 98 od 13. kolovoza 2010. godine i na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr.

Na provjeru znanja i sposobnosti kandidata – testiranje pozivaju se slijedeći kandidati:

1. Ante Dobrović iz Šibenika, B. I. Mažuranića 1,
2. Ivana Grubišić iz Šibenika, Mostarska 42,
3. Matea Kalauz iz Šibenika, Petra Zoranića 6,
4. Valentino Komljenović iz Šibenika, Branitelja Domovinskog rata 1,
5. Jasenka Nakić Badurina iz Vodica, Ljudevita Gaja 33,
6. Hermina Nakić Crljen iz Šibenika, Put Gvozdenova 6,
7. Maja Pirija iz Rijeke, Osječka 20,
8. Romana Slavica iz Šibenika, 8. dalm. udarne brigade 40,
9. Danijela Troskot iz Pirovca, Kašić 27,
10. Melanija Turčinov Rameša iz Murtera, Kornatska 43,
11. Marijana Vlaić iz Jezera, Pod Njivice 2 i
12. Ranka Vučković Vukman iz Pirovca, Katarine Zrinske 6.POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL