Izmjene i dopune županijskog prostornog plana – prilika za novu turističku zonu u uvali Sv. Nikola – Murtar

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izmjene i dopune županijskog prostornog plana – prilika za novu turističku zonu u uvali Sv. Nikola – Murtar

Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna (III) Prostornog plana Šibensko-kninske županije, održat ce se dana 17. siječnja 2011. godine u Gradskoj vijećnici u Šibeniku, Trg
Republike Hrvatske 1, sa početkom u 12:00 sati. Općina Tisno aktivno sudjeluje u izmjenama županijskog plana, a najvažnije intervencije će biti na području luka i lučica. Naročita pažnja je usmjerena prema uvali Sv. Nikole – Murtar kao idealnom mjestu za novu turističku zonu na otoku Murteru što će Općina Tisno predložiti za uvrštavanje u novi prostorni plan. Tako bi otok Murter dobio prvu novu turističku zonu na našem otoku nakon 30 godina.  Svi zainteresirani građani i gospodarski subjekti se mogu javiti se sa svojim prijedlozima preko Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje Općine Tisno ili direktno Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubica I br. 2, Šibenik. i to najkasnije do 27. siječnja 2011. godine. Prikaz karata kao i tekstualni dio izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije dostupan je na županijskim web stranicama te ih možete vidjeti ako kliknete OVDJE.