Javna nabava - nabava opreme za školsku sportsku dvoranu u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - nabava opreme za školsku sportsku dvoranu u Tisnome

Općina Tisno je 10. rujna 2012. godine objavila javnu nabavu za nabavu opreme za školsku sportsku dvoranu u Tisnome. Krajnji rok za dostavu ponuda je 01. listopada 2012. godine u 14,00 sati, kada će u prostorijama Općine Tisno, Uska ulica 1, biti održano javno otvaranje ponuda.