18. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

18. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

OPĆINA TISNO
OPĆINSKO VIJEĆE


Klasa: 021-01/11-18.V
Ur.broj: 2182/05-01/11- 18.V
Tisno, 29. studenog 2011. godine

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO
-SVIM ČLANOVIMA I OSTALIM SUDIONICIMA-


Predmet: Poziv za 18. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno

Na temelju članka 22. Statuta općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.11/09,14/09. ispr. i 12/10),

S A Z I V A M

18.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno, koja će se održati dana 05. prosinca 2011.godine (ponedjeljak) u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 15,00 sati.


Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I     R E D :

1. Verifikacija zapisnika 9. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
2. Verifikacija zapisnika 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
3. III Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
4. II Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2011. godinu
5. III Izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2011. godinu
6. II Izmjene Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2011.godinu
7. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2011.godinu
8. Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2011.godinu
9. Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu
10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
11. Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu
12. Program socijalnih potreba za 2012. godinu
13. Program javnih potreba u športu za 2012. godinu
14. Proračun Općine Tisno za 2012. godinu
15. Odluka o izvršenju proračuna
16. Projekcija Proračuna za razdoblje od 2012. do 2014. Godine
17. Plan razvojnih programa za razdoblje 2012.do 2014.godine
18. Program uređenja obalnog pojasa za 2012.godinu
19. Program rada JKP „JEŽINAC“ d.o.o. za 2012.godinu
20. Odluka o raspisivanju natječaja za geodetske i katastarske radove/usluge na području Općine Tisno za 2012.godinu
21. Plan rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno za 2012.godinu
22. Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Tisno
23. Odluka o raspisivanju natječaja za poslove dezinsekcije i preventivne deratizacije javnih površina na području Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2013.godine
24. Odluka o raspisivanju natječaja za djelatnosti lova, eutanazije i ukopa pasa lutalica na području Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2013.godine
25. Odluka o raspisivanju natječaja za poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Tisno za razdoblje od 01.07.2012. do 30.06.2014.godine
26. Odluka o raspisivanju natječaja za poslove održavanja nerazvrstanih cesta u smislu označavanja i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području Općine Tisno za razdoblje od 01.07.2012. do 30.06.2014.godine
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
28. Izvješće o radu i finacijsko izvješće Turističke zajednice Općine Tisno od 01.01.2011. do 30.09.2011.godine
29. Financijsko izvješće Turističke zajednice Jezera od 01.01.2011. do 30.09.2011.godine
30. Financijsko izvješće Turističke zajednice Betine od 01.01.2011. do 30.09.2011.godine
31. Financijski plan – plan prihoda i rashoda Dječji vrtići Vrapčić Tisno
32. Zahtjev za otpis duga tvrtke „Girin“ d.o.o. iz Betine.

Pozivam vijećnike i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici da mogući izostanak opravdaju na telefone: 439-260 i 439-264.


Predsjednik Općinskog vijeća

Petar Jakovčev v.r.