Obavijest vlasnicima kamp kućica na području Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Obavijest vlasnicima kamp kućica na području Općine Tisno

O P Ć I N A   T I S N O

KOMUNALNO REDARSTVO
22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260


Klasa: 363-04/10-37/449
Ur.broj: 2182/05-04/10-01

Tisno, 11.ožujka 2010.godine


Predmet: Obavijest o zabrani kampiranja na privatnim posjedima izvan prostora predviđenog   
               i  evidentiranog za kampiranje


              Štovani,

Ovim putem Vas obavještavamo i ukazujemo da je prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti – Odluka Hrvatskog Sabora (“Narodne novine” br.43/09) zabranjeno kampiranje izvan prostora predviđenog i evidentiranog za kampiranje, dakle, u kamp-kućicama, kamp-prikolicama te drugoj kamp-opremi na privatnim posjedima.

Prema istom Zakonu, ukoliko gospodarski inspektor Državnog inspektorata u provedbi inspekcijskog nadzora, utvrdi da osoba kampira na zemljištu u privatnom vlasništvu, koje je izvan kampova iz skupine ?Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj? i prostora određenih za kampiranje izvan kampova u skladu sa člankom 27. stavkom 2. i 3. ovoga Zakona, usmenim rješenjem u zapisniku, koje će izreći vlasniku kamp-kućice, kamp-prikolice i druge kamp-opreme ili njegovom predstavniku zabranit će na rok od 60 dana kampiranje i u svrhu kampiranja postavljanje kamp-opreme na tom zemljištu.

Stoga očekujemo da se sve kamp-kućice, kamp-prikolice te druga oprema za kampiranje odmah uklone sa prostora izvan prostora predviđenog i evidentiranog za kampiranje Općine Tisno jer će se u protivnom sve zatečene nepravilnosti putem komunalnog redarstva Općine Tisno evidentirati i prijaviti gospodarskom inspektoru Državnog inspektorata te MZOPU – Upravi za inspekcijske poslove Šibensko-kninske županije, pri čemu će sankcije snositi vlasnici kamp-opreme kao i vlasnici zemljišta na kojem je oprema zatečena.

U nadi da do takvih situacija neće doći ostajemo sa poštovanjem.

Unaprijed se zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju.

Sa štovanjem,

                                                                                      Komunalni redar Općine Tisno

                                                                                      dipl.ing.Ivica Pirjak