Izvješće sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Izvješće sa 9. sjednice Općinskog vijeća

Na 9. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Tisno, održanoj u petak 14. svibnja 2010. godine usvojen je Pravilnik o ostvarivanju prava na poticaj za ponudu i plasman izvornih suvenira kojim se definiraju mjerila i postupak za ostvarivanje poticaja za ponudu i plasman izvornih suvenira na području Općine Tisno, popis dokumentacije potrebne za ostvarivanje poticaja i način kontrole.

Nadalje, vijećnici su, sukladno Zakonu o zaštiti od buke, donijeli Odluku o izmjeni i dopuni odluke o ugostiteljskoj djelatnosti u dijelu u kojem je određeno da se živa glazba i druga zvučna sredstva u ugostiteljskim objektima mogu na otvorenom prostoru koristiti do 01,30 sati idućeg dana, a ne kako je bilo do sada do 00,30 sati.

U sklopu točke 5. dnevnog reda vijećnici su donijeli Odluku kojom je Općina Tisno suglasna da zajedno s Općinom Murter-Kornati i Općinom Pirovac osnuje trgovačko društvo «Zeleni otok» d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće, odlaganja komunalnog otpada te održavanje javnih površina za područja naprijed naznačenih općina.
Načelnici navedenih Općina će sklopiti Sporazum kojim će urediti temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustroja novog društva, upravljanja društvom i njegovim funkcioniranjem.

Također, vijećnici su usvojili izmjenu Odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području Općine Tisno, a koja se odnosi na odredbu da povlaštena parkirališna karta vrijedi za sva javna parkirališta s naplatom na području mjesta – zone parkinga, a ne kao do sada na području Općine Tisno te dopunu iste Odluke u dijelu koji se odnosi na odredbe o premještanju nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

Vijećnici su usvojili i dopunu Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Tisno prema kojoj će se održavanje javne rasvjete od sada obavljati isključivo na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkog ili pravnoj osobi te su ujedno usvojili i kriterije za odabir najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete.

Nadalje, na sjednici vijeća usvojen je i cjenik pogrebnih usluga i grobarina na području Općine Tisno, kao i godišnji obračun proračuna općine Tisno za 2009. godinu, godišnji obračun prihoda i rashoda dječjih vrtića «Vrapčić» za 2009.g., financijsko izvješće DVD-a Tisno za 2009. godinu, Odluka o raspodjeli financijskog rezultata iz 2009.g. u proračun za 2010.g., I izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2010.g., I izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.g., te I izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture.