Imenovan Ocjenjivački sud za postupak natječaja i ocjenu radova idejnog rješenja spomenika poginulim tišnjanskim vatrogascima u Tisnom

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Imenovan Ocjenjivački sud za postupak natječaja i ocjenu radova idejnog rješenja spomenika poginulim tišnjanskim vatrogascima u Tisnom

     
OPĆINA TISNO
   NAČELNIK

Uska ulica 1
22240 TISNO

Na temelju članka 34. Statuta Općine Tisno(''Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije'' broj: 15/01 i 3/02), donosim


R J E Š E NJ E

o imenovanju Ocjenjivačkog suda za postupak natječaja i ocjenu radova idejnog rješenja spomenika poginulim tišnjanskim vatrogascima u Tisnom

Članak 1.

U Ocjenjivački sud imenuju se:

  • Ive Šimat Banov, povjesničar
  • Gustav Červar, arhitekt
  • Joško Ćuzela, povjesničar umjetnosti
  • Antonija Modrušan, akademska slikarica
  • Dinko Stančić, predstavnik roditelja


Članak 2.Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.


Klasa: 610-02/10-01

Ur.broj: 2182/05-03/10-195

Tisno, 03. veljače 2010. g.

                                                                                           NAČELNIK

                                                                                            Ivan Klarin