Odluka o poništenju javne nabave - uređenje obale Zaratić, II faza

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluka o poništenju javne nabave - uređenje obale Zaratić, II faza

Općina Tisno je temeljem čl. 85 st. 1. Zakona o javnoj nabavi u otvorenom postupku javne nabave za odabir ponuditelja za radove na uređenju obale Zaratić u Jezerima, II faza na temelju pregleda i ocjene pristiglih ponuda donijela Odluku o poništenju. Naime, na otvorenom roku za dostavu pristigla je jedna ponuda i ta je ponuda neprikladna za odabir jer je njena vrijednost veća od planiranih sredstava za nabavu, te je iz tih razloga sukladno čl. 94. stavak 1. točka 6. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj obavezan poništiti postupak javne nabave.