Tišnjansko lito

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Tišnjansko lito

Tišnjani su za ovogodišnje «Tišnjansko lito» predvidjeli već tradicionalne manifestacije koje redovito privuku dosta posjetilaca, a kao i svake godine nastoji se goste Tisnoga obradovati i novim događajima.

 

16. – 18. srpnja – radionica čipke «Motivi»

18. srpnja – mješoviti zbor «Dziesha» iz Latvije

26. – 27. srpnja – blues festival

26. srpnja – nastup latvijskog folklora – plesna grupa «Skrunda»

29. srpnja – plesna grupa «Sadanus» iz Latvije

4. kolovoza – igre na korentu

5. kolovoza – nastup tamburaškog sastava i klapa «Maslina»

6. kolovoza – folklorna plesna skupina iz Latvije

7. kolovoza – nastup zbora Madlena

8. kolovoza – nastup folklorne skupine Petar Krizmanić (večer hrvatskog folklora)

10. kolovoza – trke tovarov, koncert pjevača Jole, nastup ženske klape Sv. Nikola i KUD-a Koledišće

21. kolovoza – nastup folklorne plesne skupine «Skulte» iz Latvije

24. kolovoza – nastup dječjeg zbora iz Latvije

26. kolovoza – nastup ženskog zbora iz Latvije

 

Tijekom ljeta održati će se i tri koncerta ozbiljne glazbe.