Javni natječaj za malo električno komunalno vozilo

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javni natječaj za malo električno komunalno vozilo

Općinsko komunalno poduzeće "Ježinac" d.o.o., dana 13.kolovoza 2010., objavilo je poziv na nadmetanje za rabljeno električno vozilo s nadogradnjom za skupljanje komunalnog otpada putem financijskog leasinga. Rok za predaju ponuda je 27. kolovoza u 14,00 sati, kada počinje javno otvaranje ponuda u prostorijama društvenog doma u zgradi Općine Tisno.