Odluka o odabiru - Rekonstrukcija doma za starije osobe u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluka o odabiru - Rekonstrukcija doma za starije osobe u Tisnome

Za rekonstrukciju doma za starije osobe u Tisnome (Evidencijski broj nabave 15-12MV-8) kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda od BUMES d.o.o. Kralja Zvonimira 14/VII, Split. Općina Tisno će po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi  za Rekonstrukciju doma za starije osobe u Tisnome u vrijednosti ugovora od 2.407.021,03 (bez PDV-a).

Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH iz Narodnih novina od 15. rujna 2012 godine, broj objave 2012/S002 0061117 (datum slanja objave 14. rujna 2012. godine), te 05. listopada 2012. godine, broj objave 2012/S014-00667736 (datum slanja objave 04. listopada 2012. godine), a procijenjena vrijednost nabave iznosila je 2.665.854,00 kuna.

Do isteka roka za dostavu ponuda primljene su četiri (4) ponude ponuditelja:Razlozi isključenja/odbijanja ponuditelja:
Nema

Razlozi odabira:
Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda, ocijenjeno je da je ponuda od BUMES d.o.o. Kralja Zvonimira 14/VII, Split ,  cijena ponude (bez PDV-a) 2.407.021,03 kn; ukupna cijena ponude (s PDV-om) 3.008.776,29 kn, u potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, prikladna i prihvatljiva te je prema kriteriju odabira najniža cijena ocijenjena najpovoljnijom po provedenom otvorenom postupku javne nabave za Rekonstrukciju doma za starije osobe u Tisnome.
Temeljem članka 82. stavak 1., točka 2. Zakona o javnoj nabavi odlučeno je kao u izreci.