Polaznici Glazbene škole u Tisnome za školsku godinu 2013/2014

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Polaznici Glazbene škole u Tisnome za školsku godinu 2013/2014

Nakon održanih audicija u Osnovnoj glazbenoj školi u Tisnome, ukupno je upisano dvadeset i četiri učenika polaznika i to za glasovir pet polaznika, violinu pet polaznika, gitaru pet polaznika, violončelo četiri polaznika, flautu dvoje polaznika i klarinet troje polaznika.

Upisani učenici polaznici:

Glasovir:
 • Donatella Klarin
 • Rafaela Kovačev
 • Bernarda Bašić
 • Leonarda Donđivić
 • Korina Farkaš
Violina:
 • Meštrov Martin
 • Rafael Vodanov
 • Zoe Vukman
 • Rosa Markov
 • Maja Bašić
Gitara:
 • Roko Bašić
 • Nikolina Kolak
 • Karmen Rakiar
 • Andrea Filipi
 • Felina Zasanski
Violončelo:
 • Eva Olivari
 • Viktor Ikić
 • Helena Pirjak
 • Viola Vukman
Flauta:
 • Stipe Berak
 • Lucija Ćuzela Papata
Klarinet:
 • Marko Magazin
 • Vito Šimat
 • Roko Stoičević