Javna nabava

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava

Postupak javne nabave :
Geodetske i katastarske usluge na području Općine Tisno (ev.br. 02/12-MV-1)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br.90/2011)

Postupak javne nabave :
Nabava i ugradba podzemnih kontejnera(ev.br.04/12-MV-2)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br. 90/2011 )

Postupak javne nabave :
Nabava  podzemnih kontejnera za komunalni otpad sa ugradnjom (ev.br.04/12-MV-3)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br. 90/2011 )

Postupak javne nabave :
Nabava  teretnog vozila i pripadajuće opreme za prikupljanje komunalnog i drugog otpada iz podzemno-nadzemnog kontejnera (ev.br. 12/12-MV-4)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br. 90/2011 )

Postupak javne nabave :
Nabava  opreme za športsku školsku dvoranu u Tisnome (ev.br. 13/12-MV-5)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br. 90/2011 )

Postupak javne nabave :
Postavljanje javne rasvjete u ulici Pod garmom u Tisnome (ev.br. 14/12-MV-6)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br. 90/2011 )

Postupak javne nabave :
Nabava  opreme za športsku školsku dvoranu u Tisnome (ev.br. 13/12-MV-7)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br. 90/2011 )

Postupak javne nabave :
Rekonstrukcija doma za starije osobe u  Tisnome (ev.br. 15/12-MV-8)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br. 90/2011 )

Postupak javne nabave :
Radovi na dovršenju izgradnje sportske dvorane u Tisnome (ev.br. 16/12-MV-9)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br. 90/2011 )

Postupak javne nabave - pregovarački postupak:
Dodatne usluge projektiranja sustava odvodnje i pročiščavanja otpadnih voda Pirovac-Tisno-Jezera  (ev.br. 17/12-MV-10)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br. 90/2011 )

Postupak javne nabave :
Radovi na uređenju obale Petra Krešimira IV u Betini (ev.br. 10/12-MV-11)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br. 90/2011 )

Postupak javne nabave :
Radovi na uređenju Trga iza Doma u Jezerima (ev.br. 05/12-MV-12)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br. 90/2011 )

Postupak javne nabave :
Radovi na uređenju sanaciji balkona i krovišta Palače Katunarić (ev.br. 03/12-MV-13)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br. 90/2011 )

Postupak javne nabave :
Uređenje obalnog pojasa u naselju Tisno, istočno od mosta – obala sv.Martina  (ev.br. 16 (18)/12-MV-14)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br. 90/2011 )

Postupak javne nabave :
Dodatni radovi na izgradnji sportske dvorane u Tisnome (ev.br. 02/13-MV-01)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br. 90/2011 )

Postupak javne nabave :
Dodatni radovi na izgradnji javne rasvjete u ulici Pod Garmom u Tisnome (ev.br. 07/13-MV-02)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br. 90/2011 )

Postupak javne nabave :
Završni građevinski i instalaterski radovi te strojarska oprema za sportsku dvoranu u Tisnome (ev.br. 09/13-MV-03)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br. 90/2011 )

Postupak javne nabave :
Uređenje obale Petra Krešimira IV u Betini II faza (ev.br. 10/13-MV-04)
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine „ br. 90/2011 )