Počinje odvoz krupnog otpada

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Počinje odvoz krupnog otpada

O P Ć I N A   T I S N O
KOMUNALNO
REDARSTVO

22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260

Klasa: 363-01/10-76/982
Ur.Broj:2182/05-04/10-02
Tisno, 03.svibnja, 2010.godine.

Predmet: Obavijest o odvozu krupnog otpada

Ovim putem Vas obavještavamo i ukazujemo da će se odvoz krupnog otpada obavljati od dana 17.svibnja 2010.godine, putem modela postavljanja kontejnera po pojedinim lokacijama kako slijedi:

TISNO :

  •  Luka – Tisno, dana 17. svibnja 2010. godine (ponedjeljak)
  •  Prostor Put Jazine – Tisno (predio proširenja ispred kuće obitelji "Veldić"), dana 18. svibnja 2010. godine (utorak)
  •  Obala Sv.Andrije – Tisno, dana 19. svibnja 2010. godine (srijeda)

JEZERA :
  •  Prostor iza Doma Jezerana – Jezera, dana 21. svibnja 2010. godine (petak)
  •  Prostor kod Trga Križa – Jezera (ispred autobusne čekaonice), dana 24. svibnja 2010. godine (ponedjeljak)

BETINA :
  •  Parkiralište Dolac – Betina (prostor ispred restauranta "Marinero"), dana 26.svibnja 2010. godine (srijeda)
  •  Prostor Put Kapelice – Betina (uz škver), dana 27. svibnja 2010. godine (četvrtak).

Stoga se pozivate da svoj krupni otpad samo u navedene dane i na gore predviđene lokacije odlažete u tada postavljene kontejnere (odvojeno željezo, drvo i gorivi materijal te elektronički otpad) kako bi se isti nesmetano odvozio.
Molimo Vas da ovu obavijest poštujete, na čemu unaprijed zahvaljujemo !

Sa štovanjem,
                                                                                               Komunalni redar:
                                                                                               dipl.ing. Ivica Pirjak