Grafički dio

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Grafički dio

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

Korištenje i namjena prostora, mjerilo 1:25000
 PPUO_Tisno_Namjena.PDF


2.  SUSTAVI


Promet, mjerilo 1:25.000

    PPUO_Tisno_Promet.PDF


   

Energetski sustav, pošta i telekomunikacije, mjerilo 1:25.000

   PPUO_Tisno_Energetika.PDF

 

Vodnogospodarski sustav, mjerilo 1:25.000

  PPUO_Tisno_Vodoopskrba_odvodnja.PDF3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

Uvjeti korištenja, mjerilo 1:25.000


  PPUO_Tisno_Uvjeti.PDF


   

Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite, mjerilo 1:25.000


PPUO_Tisno_Planovi.PDF

   

4.  GRAĐEVINSKA PODRUČJA
 
Građevinska područja naselja Tisno, Jezera, mjerilo 1:5.000  PPUO_Tisno_Tisno.PDF


 


   PPUO_Tisno_Jezera.PDF

Građevinska podučja naselja Betina, mjerilo 1:5.000


    PPUO_Tisno_Modrave.PDF                   PPUO_Tisno_41c_Betina.PDF                               PPUO_Tisno_41b_Betina.PDF     


 
Građevinska područja naselja Dubrava kod Tisna, Dazlina
                                                          mjerilo 1:5.000
   PPUO_Tisno_Dubrava.PDF


 


   PPUO_Tisno_Dazlina.PDF