Ponavljanje javne rasprave - Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone PRISLIGA - JAZINE u Tisnom

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Ponavljanje javne rasprave - Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone PRISLIGA - JAZINE u Tisnom

O P Ć I N A T I S N O
Jedinstveni upravni odjel
Tel/faks: 022 439-257, 439-812
Klasa: 350-02/10-04
Ur.broj: 2182/05-04/10-499/2/3
Tisno, 18. ožujka 2010. godine

Na temelju članka 86. i članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine" br. 76/07 i 38/09) i Zaključka načelnika Općine Tisno klasa:350-02/10-03, ur.broj:2182/05-03/10-499 od 18. ožujka 2010. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Tisno objavljuje

O B A V I J E S T
o ponavljanju javne rasprave

  1. Ponavlja se javna rasprava o prijedlozima Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone PRISLIGA-JAZINE u Tisnom
  2. Početak javnog uvida je 6. travnja, a završetak 20. travnja 2010. godine.
  3. Javni uvid u tekstualni i grafički dio prijedloga prostornih planova moguć je u prostorijama Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.
  4. Javno izlaganje po UPU Prisliga- Jazine održat će se u srijedu, 14. travnja 2010. godine u prostorijama Društvenog doma (ulaz s obalne strane zgrade) s početkom u 12,00 sati.
  5. Novi prijedlozi i primjedbe mogu se odnositi samo u svezi s izmjenama u odnosu na ranije prijedloge, upisuju u knjigu primjedbi zaključno do 20. travnja 2010. godine, odnosno do završetka javnog uvida, čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, a pismeno dostavljaju na Općinu Tisno, Jedinstveni upravni odjel, Uska ulica 1, 22240 Tisno.
                                                                           P r o č e l n i k:
                                                                           Porin Lisičin