Potpisana dva ugovora za izvođenje radova na području Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Potpisana dva ugovora za izvođenje radova na području Općine Tisno

Nakon provedenih javnih nabava i odabira najpovoljnijih ponuda, jučer su u Općini Tisno potpisana dva ugovora za izvođenje radova na objektima na području naše Općine. Prvi ugovor potpisan s tvrtkom Kro-grad d.o.o., Sveti Ivan Zelina,vezan je uz radove na uređenju Trga iza Doma u Jezerima, ugovorena cijena radova je 434.246,25 kuna sa PDV-om, a radovi bi trebali biti izvršeni u roku od 30 radnih dana od uvođenja u posao. Drugi ugovor, vrijedan 551.738,94 kuna sa PDV-om, potpisan je s tvrtkom Ravlić Trans iz Osijeka za radove na uređenju obale i plaže u ulici Petra Krešimira IV u Betini. Rok za izvođenje ovih radova je 45 radnih dana od uvođenja u posao.