Usvojena dva nova Urbanistička plana uređenja

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Usvojena dva nova Urbanistička plana uređenja

Na 6. izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća, usvojena je Odluka o donošenju dva nova Urbanistička plana uredjenja - UPU - Kamp Modrave (uvala Lučica) i UPU Zone luke posebne namjene - marina s brodogradilištem u Betini. Za donošenje ovih planova, Općina Tisno pribavila je sve suglasnosti od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva kao i županijskih institucija. Donošenjem UPU Zone luke posebne namjene - marina s brodogradilištem u Betini, otvorene su mogućnosti proširenja zone za djelatnost brodogradnje u Betini. Prostor od 10 hektara na kojem do sada nije bila moguća gradnja koristiti će se isključivo kao poduzetnička zona, a dobiti će je koncesionar koji ponudi najbolje uvjete.