Na dijelu ceste D121 (pred i poslije ulaza u Jezera) postavljen granulat

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Na dijelu ceste D121 (pred i poslije ulaza u Jezera) postavljen granulat

Zbog sve učestalijih prometnih nezgoda na dijelu državne ceste D 121, predjelu ulaza u mjesto Jezera, a  zbog razloga nedovoljnog nagiba ceste u zavojima pred i poslije ulaza u mjesto Jezera, Općina Tisno je još prije godinu dana  poslala dopis na poduzeće "Hrvatske ceste" Šibenik sa zahtjevom da se  izvrši hitan očevid na terenu kako bi se u konačnici mogla donijeti odluka o izvedbi hrapavog (naregetanog) kolnika u dužini od cca 100 m (od zavoja pred do zavoja poslije ulaza u mjesto Jezera – krećući se iz Tisnog prema Murteru. "Hrvatske ceste" su ovih dana na dionicu od Kosirine do završetka uspona nakon ulaza u mjesto Jezera, postavile sloj granulata - mikroasfalta MA8 koji je kako se pokazalo  za proteklog kišnog dana smanjio klizavost ceste na cijeloj toj dionici i tako povećao sigurnost vožnje.