Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - uređenje obale Zapadna Gomilica

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - uređenje obale Zapadna Gomilica

Otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za radove na uređenju obale Zapadna Gomilica, održano je 15. veljače 2011. godine u 12,00 sati, a 16. veljače donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Na natječaj je prispjela 1 ponuda i to ponuda tvrtke "Sarađen" d.o.o. Stankovci sa ponuđenom cijenom od 387.164,19 bez PDV-a. Pregledom i ocjenom ponude naručitelj je odlučio da je ponuda ponuditelja "Sarađen" d.o.o. prihvatljiva i prikladna te je prema kriteriju najniže cijene ocijenjena povoljnom.