Obnavljanje sjevernog pročelja palače Katunarić

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Obnavljanje sjevernog pročelja palače Katunarić

Općina Tisno je sa Ministarstvom kulture potpisala Ugovor o sufinanciranju prema kojem je za obnavljanje pročelja Palače Katunarić odobreno dodatnih 100.000,00 kuna. U projektima koje sufinancira Ministarstvo kulture, odobren je i nastavak sufinanciranja za radove na zvonicima - betinske župne crkve "Sv. Frane" i tišnjanske župne crkve "Sv. Duh".