Ponavljanje javne rasprave UPU Marina s Brodogradilištem Betina i Kamp Modrave

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Ponavljanje javne rasprave UPU Marina s Brodogradilištem Betina i Kamp Modrave

Na temelju članka 86. i članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine" br. 76/07 i 38/09) i Zaključka načelnika Općine Tisno Klasa:350-03/10-03, Ur.broj:2182/05-03/10-80 od 22. siječnja 2010. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Tisno objavljuje

O B A V I J E S T
o ponavljanju javne rasprave

1. Ponavlja se javna rasprava o prijedlozima:
- URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA – ZONA LUKE POSEBNE NAMJENE – MARINA SA BRODOGRADILIŠTEM U BETINI
- URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA – KAMP MODRAVE (uvala Lučice), izrađenog od Urbanističkog zavoda Grada Zagreba d.o.o. Zagreb.

2. Početak javnog uvida je 3. veljače, a završetak 17. veljače 2010. godine.

3. Javni uvid u tekstualni i grafički dio prijedloga prostornih planova moguć je u prostorijama Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.

4. Javno izlaganje održat će se u petak 5. veljače 2010. godine u prostorijama
Društvenog doma (ulaz s obalne strane zgrade) s početkom u 12,00 sati.

5. Prijedlozi navedenih planova bit će objavljeni i na web stranici Općine Tisno.

6. Novi prijedlozi i primjedbe mogu se odnositi samo u svezi s izmjenama u odnosu na ranije prijedloge, upisuju u knjigu primjedbi zaključno do 17. veljače 2010. godine, odnosno do završetka javnog uvida, čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, a pismeno dostavljaju na Općinu Tisno, Jedinstveni upravni odjel, Uska ulica 1, 22240 Tisno.

                                                              Jedinstveni upravni odjel