Ponavljanje javnih rasprava o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana, te UPU Betina-Pačipolje i Sjeverni dio Jezera

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Ponavljanje javnih rasprava o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana, te UPU Betina-Pačipolje i Sjeverni dio Jezera

Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno objavio je 1. i 2. travnja 2011. godine u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka, te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, održavanje ponovljene prethodne rasprave o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Tisno. Isto tako, ponavljaju se i javne rasprave o prijedlozima UPU-a za obalno područje Betina - Pačipolje i Sjeverni dio Jezera. Objave ponavljanja javnih rasprava možete pročitati i na našim stranicama ako kliknete OVDJE.