Malo komunalno vozilo za odvoz smeća

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Malo komunalno vozilo za odvoz smeća

Općina Tisno nabavila je novo, malo komunalno vozilo za odvoz smeća kako bi se konačno riješio problem odvoza smeća iz uskih ulica u koje veliki kamioni ne mogu pristupiti. Tako će sada stanovnici tih do sada nedostupnih lokacija na području Općine Tisno biti u istom položaju kao i ostali, tj. radnici vlastitog pogona za odvoz smeća prazniti će njihove kante ispred njihovih kuća.