Utvrđivanje granica pomorskog dobra u Jezerima

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Utvrđivanje granica pomorskog dobra u Jezerima

Općina Tisno i Šibensko-kninska županija pokrenuli su postupak utvrđivanja granica pomorskog dobra na području katastarske općine Jezera i to od uvale Koromašna Luka, uvale Sv. Nikole-Punta Rata te predjela Brošćice u Jezerima. Sa ovim postupkom biti će kompletirano utvrđivanje granica pomorskog dobra na cijelom području katastarske općine Jezera.