Javna nabava - geodetske i katastarske usluge za 2012. godinu

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - geodetske i katastarske usluge za 2012. godinu

Općina Tisno je 31. prosinca 2011. godine objavila javnu nabavu za geodetske i katastarske usluge za 2012. godinu.  Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. siječnja 2012. godine u 14,30 sati, kada će u prostorijama Općine Tisno, Uska ulica 1, biti održano javno otvaranje ponuda.