Rekonstrukcija elektro-mreže u Dazlini

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Rekonstrukcija elektro-mreže u Dazlini

Predmetna rekonstrukcija koja je nekoliko puta tražena od strane Općine Tisno za naselje Dazlina, danas je i započela. Riječ je o radovima koje izvodi HEP na poboljšanju naponskih prilika potrošača el. energije naselja Dazlina – Matešići polaganjem kabelskog voda niskonaponske 0,4 kV mreže iz TS "Dazlina" prema Dazlini do državne ceste D 59 odnosno polaganja kabela PPOO-A 4x150mm2, 1 kV i kabela PPOO-A 4x25mm2, 1 kV za javnu rasvjetu. Radovi će obuhvatiti polaganje podzemnih instalacija u dužini od 650 metara (od predjela državne prometnice D59 prema zaseocima Burići i Špadine). Cjelokupna rekonstrukcija izvoditi će se u periodu od 27.08. do 05.09.2012.godine.