Vlada RH prenijela 64000 m2 zemljišta u turističko-ugostiteljskoj zoni Prisliga-Jazine u vlasništvo Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Vlada RH prenijela 64000 m2 zemljišta u turističko-ugostiteljskoj zoni Prisliga-Jazine u vlasništvo Općine Tisno

Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina i načelnik Općine Tisno Ivan Klarin, u Zagrebu su potpisali ugovor kojim Vlada RH prenosi u vlasništvo Općine Tisno 64000 m2 zemljišta u turističkoj zoni Prisliga-Jazine. Općina Tisno podnijela je zahtjev za izdvajanje šuma i šumskog zemljišta iz šumskogospodarskog područja te prijenos prava vlasništva u korist Općine Tisno zbog izgradnje i razvoja i turističko-ugostiteljske zone Prisliga-Jazine, a sve temeljem članka 51a Zakona o šumama koji propisuje uvjete izdvajanja šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu RH u svrhu izgradnje poduzetničke zone.
Ovo vrijedno zemljište nalazi se na području KO Tisno i obuhvaća 6,4 ha zemljišta na istočnoj strani brda i uvale Jazine. Općina Tisno podnijela je, na temelju Urbanističkog plana uređenja od dana 23. ožujka 2011. godine, zahtjev da se ovo zemljište prenese u vlasništvo Općine Tisno.

Važno je naglasiti da je ovim ugovorom imovina Općine Tisno uvećana za vrijednost predmetnog zemljišta, a aktivnosti koje smo naveli zadnji su i najvažniji korak prije raspisivanja natječaja za davanje u koncesiju predmetnog zemljišta za izgradnju i gospodarsko korištenje unutar poduzetničke zone Prisliga-Jazine. Temeljem pravomoćnosti rješenja Ministarstva poljoprivrede od 09. travnja 2013. godine, Općina Tisno izvršiti će uknjižbu prava vlasništva na ovim nekretninama u nadležnom zemljišno-knjižnom odjelu Suda.