Naplata parkiranja u 2011. godini

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Naplata parkiranja u 2011. godini

Ježinac d.o.o. za komunalne djelatnosti je u prethodnoj 2011. godini ostvario prihod od naplate parkiranja u iznosu od 623.664,00 kune. Taj iznos nije konačan jer se u ovoj godini očekuje i dodatan priliv od prisilne naplate vezane uz taj prihod. Ove godine, cijene parkiranja se neće mijenjati kao ni površina ukupnih parkirnih zona