6. redovna sjednica Općinskog vijeća

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

6. redovna sjednica Općinskog vijeća

OPĆINA TISNO
OPĆINSKO VIJEĆE


Klasa: 021-01/10-6. V
Ur.broj: 2182/05-01/10-6.V
Tisno, 21. siječnja 2010. godine

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO
-SVIM ČLANOVIMA I OSTALIM SUDIONICIMA-

Predmet: Poziv za 6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća
              Općine Tisno.-

              Na temelju članka 22. Statuta općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.11/09 i 14/09. ispr.),

S A Z I V A M

6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno, koja će se održati 27. siječnja (srijeda) 2010. godine u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 18,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

1.     Verifikacija zapisnika sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća
2.     Donošenje odluke o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno i rješenja o imenovanju izbornog povjerenstva za provođenje izbora.
3.     Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih u Općini Tisno.
4.     Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti (tržnice, prijevoz pokojnika, održavanje javne rasvjete i sl.)
5.     Izbor povjerenstva za provođenje postupaka javne nabave
6.    Rasprava o gradnji kolektora na Trgu dr. Šime Vlašića u Tisnom.


Pozivam vijećnike i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici, a mogući izostanak opravdaju na telefone: 439-260 i 439-257.


                                                       Predsjednik Općinskog vijeća

                                                         Petar Jakovčev v.r