Novi načelnik

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Novi načelnik


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

              OPĆINE TISNO

 

Klasa: 013-03/09-06

Urbroj: 2182/05-06/09-8

 

Tisno, 01. lipnja 2009.

 

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tisno   donijelo je

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU I OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TISNO

 

I.                    Općinsko  izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Tisno ima ukupno 3242 birača i da je glasovalo 1744 birača, odnosno 53,80%, od čega je bilo 1698 ili 97,37% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 46 ili 2,64%.

 

 

II.                 Kandidati su dobili slijedeći broj glasova:

 

1 . Ivan Klarin – Socijaldemokratska partija Hrvatske- SDP,

                  Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati – HNS 

zamjenik kandidata –  Miljenko Meštrov      882 glasova – 51,94%

 

 

2.      Joso Stegić – Hrvatska demokratska zajednica -  HDZ     

                        zamjenik kandidata – Zoran Bokan         816 glasova – 48,06%

 

III.       Na temelju članka 37. stavak 1.,  Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba za načelnika Općine Tisno izabran je IVAN KLARIN, a za zamjenika načelnika izabran je Miljenko Meštrov.

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE TISNO

Biserka Boljat  v.r.