13. redovna sjednica Općinskog vijeća - usvojen proračun za 2011. godinu

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

13. redovna sjednica Općinskog vijeća - usvojen proračun za 2011. godinu

Izvješće sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

13. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je u ponedjeljak 20. prosinca u prostorijama društvenog doma u zgradi Općine Tisno. Vijećnici su prihvatili predloženi dnevni red čija se većina točaka odnosila proračun Općine Tisno, a dodana je još jedna točka koja se odnosila na donošenje Odluke o načelima, kriterijima i postupku imenovanja ulica na području Općine Tisno te imenovanju članova Odbora za imenovanje ulica i trgova na području Općine Tisno, dok je točka 6. Odluka o Planu gospodarenja otpadom za Općinu Tisno skinuta s dnevnog reda jer je plan u međuvremenu zahtijevao daljnju doradu.

Nakon provedenog aktualnog sata vijećnici su pristupili raspravi i odlučivanju o predloženim točkama dnevnog reda. Na samom početku vijećnici su bez dulje rasprave verificirali zapisnike sa 12. redovne i 5. izvanredne sjednice Vijeća, a na isti način usvojene su točka 3. Odluka o nerazvrstanim cestama i točka 4. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti Ježinac d.o.o.. Naime, vijećnici su ustvrdili da su točka 3. i točka 4. predstavljaju formalne odluke iz razloga što je Odluka o nerazvrstanim cestama potrebna kao bi Općina Tisno efikasnije upravljala cestama u svojoj nadležnosti dok su točkom 4. proširene djelatnosti komunalnog poduzeća Ježinac.

Vijećnici su jednoglasno utvrdili da o točki 5. Izvješću o Planu upravljanja Parkom prirode Vransko jezero neće odlučivati jer legitimno izabran predstavnik Općine Tisno nije prihvaćen u nadzorni odbor Parka prirode Vransko jezero, stoga Općina Tisno ne sudjeluje u upravljanju parkom, a time ni u izradi Plana upravljanja parkom.

Po prvi puta na sjednici Općinskog vijeća Općine Tisno, direktori ureda turističkih zajednica sa područja Općine Tisno podnijeli su vijećnicima izvješća o svom radu u 2010.godini.

Vijećnici su potom bez dulje rasprave usvojili točku 8. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za 2009.g. kao i točku 10. prijedlog proračuna DVD-a Tisno, točku 11. Financijsko izvješće JKP Ježinac za 2009.g., gdje se radilo se više od formalnom izvješću jer je JKP Ježinac započeo s radom upravo krajem 2009.godine te točku 12. Program rada JKP Ježinac za 2011.g.

S duge strane, vijećnici su jednoglasno odbacili financijski plan Dječjeg vrtića Vrapčić za 2011.godinu jer isti sadrži povećanje izdataka za plaće djelatnika što su vijećnici smatrali neprimjernim u još uvijek recesijskim vremenima stoga je financijski plan vraćen na doradu.

Najviše zanimanja vijećnika izazvale su točke dnevnog rada koje se odnose na proračun Općine Tisno. Vijećnici su zajednički raspravljali i usvojili one točke dnevnog reda koje se odnose na rebalans proračuna Općine Tisno i to o točku 13. III Izmjene Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2010.godinu, točku 15. III Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture 2010.godinu, točki 17. II Izmjenama programa javnih potreba u kulturi za 2010.godinu, točki 20. II izmjene programa javnih potreba u športu za 2010.godinu, točke 22. III Izmjene Proračuna Općine Tisno za 2010.godinu, a vijećnička pitanja bila su usmjerena ponajviše na vidljivi pad prihoda za izvođenje radova primjerice rekonstrukcije vodovoda u Betini na što je dano pojašnjenje da svi radovi koji su trebali biti fakturirani u 2010. godini biti će fakturirani u 2011. godini iz razloga što izvođač radova nije bio u mogućnosti isporučiti fakture. Nadalje na vijećničko pitanje zašto je došlo do smanjenja davanja za sport kazano je da su neka sportska društva pronašla vlastite sponzore pa su stoga i od Općine Tisno tražili manje sredstava. Ujedno je obzirom da se radi o rebalansu proračuna u isti je uključeno i netom pristiglo rješenje o isplati naknade štete od elementarne nepogode Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode.

Nadalje, u sklopu donošenja proračuna za 2011.godinu vijećnici su zajednički raspravljali o točki 14. Programu izgradnje komunalne infrastrukture za 2011.godinu, točki 16. Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2011.godinu, točki 18. Programu javnih potreba u kulturi za 2011.g., točki 19. Programu socijalnih potreba za 2011.g., točki 21. Programu javnih potreba u športu za 2011.g., točki 23. Proračunu Općine Tisno za 2011.g., 24. Odluci o izvršenju proračuna te točki 25. Projekcija Proračuna za razdoblje od 2011.g. do 2013.godine. Zanimanje vijećnika izazvala je stavka povećanja materijalnih rashoda na što je ukazano da Općina Tisno između ostalog ima ekspanziju donošenja prostornih planova kao i veliki projekt rekonstrukcije vodovodne mreže pa sukladno tome i povećanje izdataka. Nadalje, vijećnike je zanimala proračunska stavka subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, gdje je pojašnjeno da se radi o sredstvima namijenjenima tvrtci Zeleni otok d.o.o., a koja bi trebala zaživjeti do kraja siječnja 2011.g.. po završenoj raspravi vijećnici su usvojili navedene točke odnosno donijeli proračun Općine Tisno za 2011.godinu.

Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na donošenje Odluke o načelima, kriterijima i postupku imenovanja ulica na području Općine Tisno te imenovanju članova odbora za imenovanje ulica i trgova na području Općine Tisno. Uz već predložene članove odbora na vijeću su usvojeni i prijedlozi za imenovanjem još dva člana Odbora, a odluke su jednoglasno usvojene.Zapisničar:
Marijana Vlaić v.r.