Javna rasprava o prijedlozima UPU - obalno područje Betina - Pačipolje i UPU - sjeverni dio naselja Jezera

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna rasprava o prijedlozima UPU - obalno područje Betina - Pačipolje i UPU - sjeverni dio naselja Jezera

Na temelju članka 86. i članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine" br. 76/07 i 38/09) i Zaključka načelnika Općine Tisno klasa:350-03/10-03, ur.broj:2182/05-03/10-142 od 22. siječnja 2010. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Tisno objavljuje

O B A V I J E S T
o javnoj raspravi o prijedlozima urbanističkih planova uređenja

1.    Objavljuje se provođenje javne rasprave o prijedlozima:
- Urbanističkog plana uređenja–obalno područje Betina-Pačipolje
- Urbanističkog plana uređenja-Sjeverni dio naselja Jezera,
 izrađenih od Urbanističkog zavoda Grada Zagreba d.o.o. Zagreb.

2.     Početak javnog uvida je 15. veljače, a završetak 16. ožujka 2010. godine.

3.     Javni uvid u tekstualni i grafički dio prijedloga prostornih planova moguć je u prostorijama Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.

4.    Javno izlaganje održat će se u srijedu 26. veljače 2010. godine u prostorijama
Društvenog doma (ulaz s obalne strane zgrade) s početkom u 12,00 sati.

5.    Prijedlozi navedenih planova bit će objavljeni i na web stranici Općine Tisno.

6.    Prijedlozi i primjedbe upisuju se u knjigu primjedbi zaključno do 16. ožujka 2010. godine, odnosno do završetka javnog uvida, čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, a pismeno dostavljaju na Općinu Tisno, Jedinstveni upravni odjel, Uska ulica 1, 22240 Tisno.

                                                  
                                                    Jedinstveni upravni odjel