Postavljena nova javna rasvjeta Put crkve u Betini

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Postavljena nova javna rasvjeta Put crkve u Betini

Ulica Put crkve u Betini dobila je novo postavljenu javnu rasvjetu. Radovi su izvedeni od strane općinskog koncesionara Vojka Lukina iz Betine, a ukupno je postavljeno 6 novih stupova.  Rasvjetljen je dio od Brodogradilišta do parkinga iza crkve, što će stanovnicima olakšati prolaz u noćnim satima.