Obavijest o noćnim radovima na održavanju pokretnog mosta

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Obavijest o noćnim radovima na održavanju pokretnog mosta

O P Ć I N A  T I S N O
KOMUNALNO REDARSTVO

22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260

Klasa: 363-01/10-42/513
Ur.Broj:2182/05-04/10-02
Tisno, 19.ožujka, 2010.godine.

Predmet: Obavijest o noćnim radovima na održavanju pokretnog mosta u Tisnom


Štovani,

Ovim putem Vas obavještavamo i ukazujemo da će se dana 19./20.ožujka 2010.godine u vremenu od 24,00 do 04,00 sata ujutro (ukoliko dozvole vremenske prilike) izvoditi radovi uređenja čelnog dijela pokretnog mosta što znači da će u okviru tih radova biti uspostavljena privremena – ograničena regulacija prometa državnom cestom D 121 preko mosta u Tisnom, obzirom da će most morati biti dijelom podignut, dakle, na intervale onemogućeno prometovanje preko mosta.
Stoga molimo sve one koji se zateknu u navedenom terminu na strpljenje jer će se svakih nekoliko minuta most prema potrebi spuštati kako bi se omogućilo prometovanje.
U nadi za razumijevanjem unaprijed Vam se zahvaljujemo na suradnji i strpljenju.

                                                                          Sa štovanjem,
                                                                          Komunalni redar:
                                                                          dipl.ing.Ivica Pirjak