Poništenje koncesije ŠRD Punta Rata – športske luke u Jezerima, u luci Jezera

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Poništenje koncesije ŠRD Punta Rata – športske luke u Jezerima, u luci Jezera

Općina Tisno zatražila je da se hitno raskine ugovor o koncesiji sa „ŠRD Punta Rata“ Jezera, koje društvo putem županijske koncesije upravlja lukom posebne namjene – športskom lukom u Jezerima u luci Jezera. Razlog je apsolutno neprimjereno i netransparentno upravljanje predmetnim obuhvatom luke iz koncesije, na što mještani Jezera jako negoduju (vezovi se u tranzitu naplaćuju plovilima stranih oznaka, prodaju itd.).

Da je to stvarno tako pokazuje sve veći broj plovila nautičkog turizma (katamarani i jedrilice od preko 10,0 metara dužine i sl.) unutar obuhvata koncesije športske luke, a koja plovila su dospjela na takve pozicije trgovanjem odnosno prodajom vezova pojedinaca, a da pritom koncesionar, koji je bio dužan kao dobar gospodar dodijeljenog mu obuhvata, nije reagirao niti išta poduzeo. Naglašavamo da se navedena plovila nautičkog turizma i dalje nalaze unutar predmetnog obuhvata koncesije, bez obzira što su gazom ista plovila jako duboka, a što će do izražaja doći u vrijeme većih oseka. Tehnički će zbog nedovoljne dubine i time velike vjerojatnosti nasukavanja u vrijeme većih oseka, definitivno doći do neželjenih situacija, a što svakako na vrijeme želimo spriječiti. Međutim, važno je naglasiti da prema Prostornom planu uređenja Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.1/07), športskim lukama nije dopušteno mijenjati namjenu niti ih koristiti kao luke nautičkog turizma, a što je u ovom slučaju prekršeno (obzirom na smještaj plovila nautičkog turizma u predmetnom obuhvatu). Općina Tisno zatražila je da nadležne službe izvrše hitan očevid na terenu radi potvrđivanja stanja, te da se očituju o poduzetim radnjama.