Javna nabava - nabava opreme za dječje igralište u Betini

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - nabava opreme za dječje igralište u Betini

16. rujna 2010. Općina Tisno objavila je poziv za nadmetanje za nabavu opreme za dječje igralište u Betini. Krajnji rok za dostavu ponuda, odnosno zahtjeva za sudjelovanje u postupku nadmetanja je 28. rujna 2010. u 15,00 sati kada će biti održano javno otvaranje ponuda u prostorijama Općine Tisno.