Obavijest o početku radova na uređenju javne površine ispred Hotela Borovnik u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Obavijest o početku radova na uređenju javne površine ispred Hotela Borovnik u Tisnome

Prema odluci Općinskog vijeća i suglasnosti Mjesnog odbora Tisno, započeli su radovi na uređenju javne površine (čest. 10027/3 i 10027/1 K.O. Tisno) ispred Hotela Borovnik u Tisnome. Nakon što je investitor predočio Mjesnom odboru Tisno projekt uređenja tog prostora i pribavio suglasnost, Općinsko vijeće je na preporuku Mjesnog odbora Tisno donijelo jednoglasnu odluku da se površina od 272 m2 uz sam objekt od strane investitora, Hotel Borovnik d.o.o.  uredi kao parking za autobuse i osobna vozila.  Do sada je taj prostor bio neuređen i koristio se neodobreno u različite svrhe, te je Općinsko vijeće odobrilo investitoru uređenje i odredilo obvezu plaćanja naknade za korištenje čime predmetni prostor dobiva i komercijalni smisao, obzirom da se do sada nije za taj dio javne površine vršila naplata.