24. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

24. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

O P Ć I N A   T I S N O
OPĆINSKO VJEĆE

Klasa: 021-01/13- 24.V.
Ur.broj: 2182/05-01/13-24.V.
Tisno, 31.siječnja 2013.godine


VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO
-SVIM ČLANOVIMA I OSTALIM SUDIONICIMA-

Predmet: Poziv za 24. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno.

Na temelju članka 22. Statuta općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.11/09 i 14/09. ispr., 12/10),


S A Z I V A M

24. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno, koja će se održati dana 04.veljače 2013.godine (ponedjeljak) u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska Ulica 1, s početkom u 15.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

D N E V N I      R E D:

1. Verifikacija zapisnika sa 23.redovne sjednice Općinskog vijeća
2. Verifikacija zapisnika sa 13. Izvanredne sjednice Općinskog vijeća
3. Odluka o komunalnom doprinosu
4. Odluka o zahtjevu DVD Tisno za financiranje ishođenja projektne dokumentacije i geodetskih izmjera za legalizaciju objekta DVD Tisno
5. Odluka o financiranju troškova školovanja djelatnika DVD Tisno

Pozivam vijećnike i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici da mogući izostanak opravdaju na brojeve telefona: 439-264 i 438-238.Predsjednik Općinskog vijeća:

Petar Jakovčev, v.r.