Općinski akti

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Općinski akti


Ovdje možete preuzeti slijedeće dokumente u PDF ili WORD formatu:

Statut Općine Tisno

Izjava o viziji

Izjava o misiji i strateškim ciljevima

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Odluka o porezima

  Odluka o komunalnom redu

  Odluka o prikljucenju vodne građevine

Odluka o uređenju prometa i korištenju parkirališta - pročišćeni tekst

  Odluka o broju etaža koje se mogu ozakonitit na nezakonito izgrađenoj zgradi.pdf

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone.pdf

  Odluka o komunalnom doprinosu

Poslovnik općinskog vijeća Tisno- pročišćeni tekst

Odluka o komunalnoj naknadi Općine Tisno

Odluka o visini boda za komunalnu naknadu

  Odluka o naknadi za razvoj na vodopskrbnom području Općine Tisno

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi

Odluka o nerazvrstanim cestama

II Izmjene i dopune plana nabave za 2011.godine

Plan nabave za 2012. godinu

I Izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu

II Izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu

III Izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu

IV Izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu

V Izmjene i dopune plana nabave za 2012.

VI Izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu

VII Izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu

VIII Izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu

IX izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu

 
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2013. godinu_

 Odluka o komunalnim djelatnostima

Plan nabave za 2013. godinu

Odluka o autotaksi prijevozu

Plan upravljanja pomorskim dobrom 2013 godinu

IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE TISNO -  Izvješće o troškovima

Izvješće o izvršenju proračuna 2012