Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Tisno za 2014. godinu

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Tisno za 2014. godinu

Upravni odjel za financije i javne prihode Općine Tisno, raspisao je javni Poziv za predlaganje programa u društvenim djelatnostima Općine Tisno za 2014. godinu. Javni poziv i prijavnice za šport, kulturu i ostale društvene djelatnosti možete vidjeti i preuzeti sa slijedećih linkova:

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba za 2014 godinu  (PDF)

Prijavnica za kulturu 2014 (docx)

Prijavnica za ostale programe javnih potreba 2014 (docx)

Prijavnica za sport 2014 (docx)