Obavijest o izradi horizontalne signalizacije u mjestima Tisno, Jezera i Betina

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Obavijest o izradi horizontalne signalizacije u mjestima Tisno, Jezera i Betina

O P Ć I N A   T I S N O
KOMUNALNO
REDARSTVO

22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260

Klasa: 363-01/10-93/1234
Ur.Broj:2182/05-04/10-01
Tisno, 28.svibnja 2010.godine.

Predmet: Obavijest o izradi horizontalne signalizacije –
ocrtavanja javnih prometnica i parkirališta
u mjestima Tisno, Jezera i Betina

Ovim putem Vas obavještavamo i ukazujemo da će se od ponedjeljka dana 31.svibnja 2010.godine započeti sa izradom horizontalne signalizacije – ocrtavanje linija na javnim prometnicama i parkiralištima , a prema izrađenom Idejnom prometnom projektu Regulacije i organizacije prometa (Promel projekt, Zagreb, T.D.20/08-ID), u mjestima:

Tisno – Istočna Gomilica, Zapadna Gomilica, Put Jazine-obalni dio, Trg dr. Šime Vlašića, Trg Velika Rudina dr. Franje Tuđmana, Trg dr. Šime Mazurre, Trg tišnjanskih domoljuba, Trg Marka Stegića Hrge, Trg tišnjanskih bratovština, Obala Davora Rajića, te ostale prometnice za ocrtavanje regulacije prometa
• Jezera – Obala Sv.Ivana, Put Zaratića, Trg Rudina, Don Antuna Božića, te ostale prometnice za ocrtavanje regulacije prometa
• Betina – Dolac, Trg na moru, Zdrače, te ostale prometnice za ocrtavanje regulacije prometa.

Stoga se pozivate da, ukoliko svoja vozila parkirate na javnim površinama – ulici, slijedećih nekoliko dana budete pripravni kako bi ista u datom trenutku mogli ukloniti radi spomenutog ocrtavanja.

U nadi za razumijevanjem ostajemo sa poštovanjem.

Komunalni redar:
dipl.ing.Ivica Pirjak