Javna nabava - izgradnja javne rasvjete u ulici Put Jamin u Jezerima

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - izgradnja javne rasvjete u ulici Put Jamin u Jezerima

Općina Tisno je 10. ožujka 2011., objavila poziv na nadmetanje za radove na izgradnji javne rasvjete u ulici Put Jamin u Jezerima. Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. ožujka 2011. godine u 14,00 sati, kada će u prostorijama Općine Tisno, Uska ulica 1, biti održano javno otvaranje ponuda.