Projekt: Monografija Betinski identiteti i tradicije

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Projekt: Monografija Betinski identiteti i tradicije

Prof. dr. sc. Vlatko Jadrešić, inicijator je i autor projekta «Betinski identiteti i tradicije».

Projekt je zamišljen kao višeslojna sintetička monografija, čiji moto će biti u sintagmi:
 «Identitete i tradicije ne smijemo samo čuvati, već i živjeti.».

Monografija bi trebala imati slijedeću sadržajnu strukturu:
 •   Rriječ autora i uvod
 •   Betina na otoku Murteru
 •   Prostorno-ekološki identiteti
 •   Sociokulturni identiteti i tradicije
 •   Stara Betina – spomenik kulture i pučke arhitekture
 •   Povijesni pregled i političko-društvena zbivanja po vremenskim razdobljima
 •   Socio-religijska obilježja i tradicije
 •   Kulturni i sportski život mjesta
 •   Gospodarski identiteti i tradicije
 •   Poljodjelstvo i betinski težak
 •   Stari obrti
 •   Posebno analitičko i sustavno poglavlje o idućem simbolu mjesta-temi o betinskoj drvenoj  brodogradnji u kontekstu jučer-danas-sutra
 •   Betinski turizam i «nove» djelatnosti
 •   Betina sutra
 •   Betinjani u zemlji i inozemstvu
 •   Betinski doseljenici u funkciji razvoja mjesta
 •   Ljudi i običaji
 •   Stari rukopisi
 •   Zanimljivosti
 •   Sjećanja
 •   Pisana i predajna riječ
 •   Udruge i inicijative
 •   Prinosi Betinjana u pisanoj riječi, kulturi, sportu, gospodarstvu
 •   Prilozi sa statističkim podacima, izvori i literatura.

Faza pripreme, prikupljanja građe, obrada i selekcija trajati će oko dvije, a faza izrade (pisanja) i tiska 1 ili 2 godine. To znači da se monografija očekuje (pod pretpostavkom da se postigne aktivna suradnja u prvoj fazi njenog stvaranja te financijska potpora u troškovima pripreme i tiska) u 2012. godini.

Autor u tom smislu očekuje aktivan odnos i podršku svih Betinjana i njenih prijatelja, za podmirenje elementarnih troškova, uz napomenu, da se autor odriče svog honorara na pripremi i pisanju ovog djela.

Pisana i usmena građa, kao i prilozi, može se poslati autoru na adrese (što prije, a najkasnije do 01. siječnja 2011. godine):

Varoš 40, 22244 BETINA ili
Put Murata 22b, 23000 ZADAR


Kontakt brojevi su: 022 435-340 i 023 230-818
Fotografije dostavljajte u originalu, a novinske tekstove, izvode iz literature, vlastita sjećanja i sl. u kopijama. Materijali će se vraćati adresatu.

Do 1. svibnja 2011. vršiti će se selekcioniranje prispjele građe i materijala, a zatim će početi slaganje sadržaja i rubrikacija , te započeti pisanje pojedinih poglavlja.

Od 1. kolovoza do 1. prosinca 2011
. godine utvrditi će se planska CK i PCP knjige, formirati uredništvo edicije, pronaći pokroviteljstvo i sponzorstvo projekta. Od ove faze se očekuju se prvi troškovi oko nabavke ili izrade fotografija, raznih priloga, prijepisa, fotokopiranja, skeniranja, nabave kancelarijskog materijala. Isto tako uredništvo treba osigurati akontaciju (novčanu potporu) autoru knjige zaključno do 15. prosinca 2011. godine.
U tom razdoblju uredništvo i autor moraju odrediti izdavača, nakladu, distribuciju i prodaju ili ustupanje knjige.

Predstavljanje monografije, njena distribucija i prodaja očekuje se tijekom ljeta ili jeseni 2012. godine.

Autor se odriče autorskog honorara ili ga usmjerava betinskim udrugama za zaštitu i promicanje betinskih identiteta i tradicija.