Stigla presa i balirka za obradu PET/ MET ambalaže i papira

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Stigla presa i balirka za obradu PET/ MET ambalaže i papira

Provodeći Plan gospodarenja otpadom, koji predviđa razdvajanje otpada za reciklažu od ostalog otpada, u postupku je priprema objekta i okolnog terena za smještaj upravo pristigle prese i balirke za obradu PET/ MET ambalaže i papira. Balirka je sastavni dio opreme iz programa gospodarenja otpadom koji se u 50%-tnom iznosu financira iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša. U drugoj i ostalim godinama očekuje se do 30% smanjenje otpada koji se odvozi na deponij, odnosno toliko prikupljenog otpada bit će poslano na reciklažu. Predviđeni početak puštanja u promet pres-balirke je za cca 7 dana radi pripreme objekta, okoliša i dobave adekvatne snage električne energije kada će sva do sada prikupljena ambalaža i ona buduća prikupljena biti presana i balirana na veličinu euro-palete te odvezena specijaliziranim tvrtkama za reciklažu. Na taj način će se smanjivati količina otpada za trajno deponiranje.