Odobrena pomoć župnom karitasu župe Sv. Duh

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odobrena pomoć župnom karitasu župe Sv. Duh

Općina Tisno odobrila je pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna župnom karitasu župe Sv. Duh u Tisnome. Sredstva će se koristiti za nabavu osnovnih potrepština i paketa za sve potrebite koji su na skrbi  župnog karitasa Sv. Duh na području Općine Tisno.