Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2013./2014.

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2013./2014.

O P Ć I N A   T I S N O
Načelnik


Tel/faks: 022 439 262/439 260
Uska ulica 1
22240 TISNO

U Tisnome, 30. rujna 2013. godine

Na temelju Pravilnika o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola iz Općine Tisno usvojenom 18. rujna 2009. na Općinskom vijeću Općine Tisno, Općina Tisno raspisuje

P O Z I V
za prikupljanje zamolbi za dodjelu financijske pomoći
za troškove prijevoza učenika srednjih škola


I.    Pravo na dodjelu financijske pomoći za troškove prijevoza imaju učenici srednjih škola s područja Općine Tisno, a koji dolaze iz obitelji slabijeg imovnog stanja.

II.   Djeca čiji su roditelji nezaposleni ostvaruju pravo na sufinanciranje 100-postotnog iznosa mjesečne učeničke karte. Djeca, čiji ukupni prihod roditelja ne prelazi novčani iznos od 900,00 (devetsto kuna) kuna po članu uže obitelji, imaju pravo na 50% od ukupne cijene mjesečne putne karte.

III.  Zamolbe za dodjelu financijske pomoći za troškove prijevoza učenika srednjih škola podnose se Uredu načelnika Općine Tisno, Uska ulica 1, a uz zamolbu je potrebno priložiti:

  • potvrdu o upisu djeteta u srednju školu
  • potvrdu o primanjima članova zajedničkog domaćinstva (plaća, mirovine, ili dr.),
  • preslik osobne iskaznice za roditelje,
  • potvrdu od dodatnih prihoda (iznajmljivanje postelja, prihod od poljoprivrede i ostalih sličnih prihoda).

IV.  Zamolbe se predaju u razdoblju od 01. do 18. listopada 2013. godine sa prilozima navedenim u točci III. ovog poziva.


                                                                    Načelnik

                                                                    Ivan Klarin v.r.