Javna nabava - nabava umjetne trave za nogometno igralište u Betini

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - nabava umjetne trave za nogometno igralište u Betini

Općina Tisno je danas, 19. siječnja, objavila poziv za nadmetanje za nabavu umjetne trave za nogometno igralište u Betini. Krajnji rok za dostavu ponuda je 31. siječnja 2011. godine u 12,00 sati, kada će u prostorijama Općine Tisno, Uska ulica 1 biti održano javno otvaranje ponuda.