Dvadeset mladih parova dobilo potporu Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Dvadeset mladih parova dobilo potporu Općine Tisno

Načelnik Ivan Klarin danas je održao primanje za čak dvadeset mladih parova kojima je dodijeljena potpora za novorođenu djecu i novovjenčane parove prema socijalnom programu Općine Tisno koji donosi naknade za novorođenu djecu koje su među najvišima u Hrvatskoj, a najveće u županiji. U 10 sati je prostorijama Društvenog doma u Tisnome održano primanje na kojem su cvijeće, čestitke i potpore primili novovjenčani parovi : Matov Klaudija i Simeon, Pirjak Marina i Simeon, Raste Ana i Tomislav te Bilić Ivanica i Tomislav. Za prinove u obitelji načelnik je čestitke uručio Pirjak Tihani i Nikši, Komšić Thomasu i Knežević Tanji, Grubišić Josipi i Anti, Kaleb Snježani i Božidaru, Pirjak Marini i Simeonu, Špadini Marijanu i Željki, Uroda Marijanu i Katarini, Kartelo Tončiju i Ivani, Seleš Blaženku i Jasmini, Fantov Natali i Zoranu, Bilan Loliti i Eduardu, Vlajčić Olgici, Križanović Mireli Čorkalo i Čorkalo Marinu, Pavić Tomislavi i Lučić Robertu, Reškov Boženki i Nikici, Vodan Nola Ani Mariji i Vodan Patriku, Tomas Mihaeli i Silviju.