13. izvanredna sjednica Općinskog vijeća

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

13. izvanredna sjednica Općinskog vijeća

Republika Hrvatska
Šibensko-kninska županija

OPĆINA TISNO
OPĆINSKO VIJEĆE


Klasa: 021-01/12- 13. izv.V
Ur.broj: 2182/05-01/12- 13.izv.V
Tisno, 27.prosinca 2012.godine

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO
-SVIM ČLANOVIMA I OSTALIM SUDIONICIMA-


Predmet: Poziv za izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno.

Na temelju članka 22. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.11/09 i 14/09. ispr. 12/10),

S A Z I V A M

Izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno, koja će se održati dana 03.siječnja 2013.godine, četvrtak, u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 15,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

D N E V N I R E D:

1. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Tisno na donošenje zaključka o upućivanju na ponovnu javnu raspravu prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Tisno.
2. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Tisno na donošenje zaključka o upućivanju na javnu raspravu prijedloga Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela- Dubrava

Napomena: Zbog obimnosti materijala prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Tisno i prijedloga Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela- Dubrava nismo ih u mogućnosti dostaviti vijećnicima osobno već se u iste može izvršiti uvid u prostorijama Općine Tisno.

Pozivam vijećnike i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici, a mogući izostanak opravdaju na telefone: 439-260 i 438-238.


                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                  Petar Jakovčev v.r.